Unha xestión forestal axeitada contribúe decisivamente a deter o proceso de cambio de uso da terra, dispor de maior opcións ante as plantacións de monocultivos, na eliminación de plantas exóticas invasoras, na prevención e mellora da sanidade forestal e na prevención de incendios forestais.
Coa revalorización da biomasa para satisfacer as demandas de enerxía e doutros produtos básicos  para a sociedade como fertilizantes e camas para o gando, conséguese reducir as emisións de gases de efecto invernadoiro asociadas ao proceso produtivo dos mesmos.
Foméntase a xeración de bio-produtos e polo tanto, conséguese unha redución na dependencia dos produtos derivados do petróleo.