OBXECTIVO GLOBAL:

Comprobar a viabilidade da unidade empacadora de biomasa forestal en termos de rendemento e produtividade e verificar esta proposta en termos de custos económicos para a posterior revalorización da biomasa forestal residual xerada.

OBXECTIVOS ESPECÍFICOS:

Comprobar que a biomasa forestal xerada cumpre cos requisitos de calidade requiridos para a súa revalorización e incorporación na:

Na elaboración de abonos e substratos de cultivo.
Na revalorización enerxética.
Na elaboración de camas para o gando.
Como filtro biolóxico en sistemas de depuración de xurro de porco.
Para a redución de emisións de amoníaco a atmosfera en fosas de xurro.