Dispoñibilidade dunha unidade empacadora que optimice os tratamentos silvícolas a realizar en masas forestais co obxectivo de incrementar a produtividade das mesmas o mesmo tempo que se reducen os riscos medioambientais.

Fomento dunha actividade bio-económica na que se valoriza un recurso natural de forma conxunta co desenvolvemento de novos produtos tecnolóxicos.
Fomento dunha tecnoloxía que aumenta a produtividade dos recursos existentes e non da cantidade dos recursos a extraer.
Cos beneficios específicos deste proxecto promóvese o emprego de tecnoloxías limpas relacionadas co uso da terra, a xestión de residuos e a adecuada integración da agricultura e do gando.